MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XXV. kötet (1932-1940)
 1    Förster AurélAz aristotelesi ú. n. Parva Naturalia szerkezete és keletkezése.1932
 2    Petrovics ElekJegyzetek müvészetünk történetéhez a XIX. század első felében.1933
 3    Zsirai MiklósAz obi-ugor igekötők.1933
 4    Melich JánosLatinbetüs helyesírásunk eredete.1934
 5    Moravcsik GyulaA Magyar Szent Korona görög feliratai.1935
 6    Alszeghy ZsoltA XVII. század magyar lírai költészete.1935
 7    Szidarovszky JánosÚjabb elméletek az indogermán ínyhangokról.1937
 8    Brisits FrigyesVörösmarty Mihály és az Akadémia.1937
 9    Csekey FerencLiszt Ferenc származása és hazafisága.1937
 10    Mészöly GedeonKölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje.1939
 11    Gyomlay GyulaInverziók és choriambusok Arany János tizenkettős verssoraiban.1940
 12    Förster AurélA filológia fogalma.1940