MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XXVI. kötet (1941-1949)
 1    Zlinszky AladárPetőfi és a zseni-elmélet. 1941
 2    Laziczius GyulaÁltalános nyelvészet. Alapelvek és módszertani kérdések. 1942
 3    Ivánka EndreSzent Gellért görög müveltségének problémája. 1942
 4    Gáldi LászlóAz erdélyi román nyelvújítás. 1943
 5    Eckhardt Sándor Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. 1944
 6    Zsigmond FerencOrosz hatások irodalmunkban. 1945
 7    Láng NándorEgy pannóniai föliratról. Az ábécés föliratok értelmezése. 1946
 8    Beke ÖdönSzókincs és hagyomány. 1948
 9    Ligeti Lajos Egy XII. századi mandzsu-tungúz írás.1948
 10    Rubinyi MózesSimonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. 1949