MTAK logo

Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből


IV. kötet (1931-1936)
1.     Balás Károly Ár-adók és residuum-adók 1931
2.     Illés József Aquadripartitum közjogi interpolatiói 1931
3.     Kornis Gyula Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika 1931
4.     Kornis Gyula Neveléstörténet és szellemtörténet 1932
5.     Finkey Ferenc Adatok a bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához 1933
6.     Tóth Lajos Az abszolút és relatív jogok 1933
7.     Polner Ödön A Mária Terézia-rend közjogi jellege 1934
8.     Fodor Ferenc A Jászság demográfiája a XVII. században 1934
9.     Bartók György A "szellem" filozófiai vizsgálata 1934
10.     vitéz Moór Gyula A természetjog problémája 1934
11.     Mattyasovszky Miklós Természettudomány,mezőgazdasági tudomány, agrárpolitika 1935
12.     Bartók György A metafizika célja s útjai 1935
13.     Surányi-Unger Tivadar Gazdasági rugalmasság és változékonyság 1935
14.     Bartók György A lét bölcseleti problémája 1936
15.     Holub József Néhány kérdés a leánynegyed köréből 1936