MTAK logo

Értekezések a Bölcsészeti Tudományok köréből


III. kötet (1889-1910)
 1.    Medveczky FrigyesA normativ elvek jelentősége az ethikában. 1889
 2.    Pauer Imre, dr. Uj álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. 1889
 3.    Brassai Sámuel, dr.Az igazi positiv philosophia.1896
 4.    Böhm KárolyAz értékelmélet feladata s alapproblemája. 1900
 5.    Pauler Ákos, dr.Az ismeretelméleti kategóriák problémája.1904
 6.    Böhm KárolyA megértés, mint a megismerés középponti mozzanata. Ismeretelméleti töredék. 1910
 7.    Medveczky Frigyes Tanulmányok Pascalról.1910
 8.    Prohászka OttokárAz intellectualizmus túlhajtásai. 1910