MTAK logo

Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből


III. kötet (1927-1931)
1.     Finkey Ferenc A politikai büncselekmények és a büntetőtörvénykönyv. 1927
2.     Illés József Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. 1928
3.     Navratil Ákos Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. 1928
4.     Varga Béla A subsustentia fajai. (Adatok a hyparchologiához) 1928
5.     Bartók György A "rendszer" filozófiai vizsgálata 1928
6.     Vinkler János Az igazság a polgári perben 1929
7.     Tomcsányi Móric, dr. Rendészet - közigazgatás - birói jogvédelem 1929
8.     Báró Brandenstein Béla A cselekvés elméletéról 1929
9.     Bartók György Az "eszme" filozófiai vizsgálata 1930
10.     Kenéz Béla Európa földbirtokpolitikája a háború előtt és a háború után. 1930
11.     Finkey Ferenc A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. 1930
12.     Angyal Pál A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. 1931