MTAK logo

Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből


V. kötet (1937-1943)
1.     Finkey Ferenc Jelszavak harca a büntetőtörvénykönyvek revizíója körül 1937
2.     vitéz Moór Gyula A jogrendszer tagozodásának problémája 1937
3.     Bartók György Ösztön. Tudat. Öntudat 1937
4.     Irk Albert A büntetőjog racionális és irracionális elemei 1938
5.     Irk Albert Schopenhauer jogfilozófiája 1939
6.     Schütz Antal Logikák és logika 1941
7.     Nizsalovszky Endre Az alanyi magánjog és a perjog 1942
8.     Angyal Pál A joghézag problematikája a büntetőjogban 1942
9.     Finkey Ferenc Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából 1942
10.     Angyal Pál A veszélyfogalom a büntetőjogban 1942
11.     Prohászka Lajos A platonista Cicero 1942
12.     Gajzágó László A nemzetközi jog mivoltáról. A nemzetközi jog leglényegesebb elemei s vonatkozásai és ezeknek mai helyzete 1943