MTAK logo

Értekezések a Bölcsészeti Tudományok köréből


II. kötet (1871-1881)
 1.     Lubrich ÁgostA középtanodai tanárok paedagogiai kiképzéséről.1871
 2.     Domanovszki EndreA bölcsészet szükségképeni tudomány.1872
 3.     Haberern Jonathán Edvi Illés Pál emléke.1872
 4.     Domanovszki EndreA logika fogalma.1874
 5.     Brassai Sámuel Logikai tanulmányok.1877
 6.     Hunfalvy Pál Emlékbeszéd Haberern Jonathan fölött.1881
 7.     Böhm KárolyA lényeg formaisága.1881