MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XXIV. kötet (1915-1932)
1.    Mahler Ede Ókori chronológiai kutatások. 1915
2.    Karácsonyi János Sz. László meghódítja a régi Szlavoniát. 1916
3.    Czebe Gyula A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. 1916
4.    Domanovszky Sándor A harmincadvám eredete. 1916
5.     Áldásy Antal Zsigmond császár koronázása és a német zsidóság megadóztatása. 1916
6.     Illés József A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve. 1916
7.    Mahler Ede Naptárunk újjáalakítása és a húsvétkérdés. 1917
8.    Fraknói Vilmos A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal 1269–1274. 1917
9.    Szentkláray Jenő Újabb részletek a délmagyarországi hódoltság történetéből. 1917
10.    Szentpétery Imre Szent István pécsváradi és pécsi alapítólevele. 1918
11.    Madzsar Imre A II. Géza korabeli Névtelen. 1926
12.    Török Pál I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527-1547. 1930
13.    Áldásy Antal A német zsidóság megadóztatása III. Frigyes koronázása alkalmából. 1932
14.    Madzsar Imre A világtörténet korszakai. 1932