MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


VII. kötet (1878-1879)
 1    Barna Ferdinánd Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. 1877
 2    Budenz József Podhorsky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása. 1877
 3    Zichy Antal Lessing. 1878
 4    Barna Ferdinánd Kapcsolat a magyar és szuomi irodalom között. 1878
 5    Barna Ferdinánd Néhány ősműveltségi tárgy neve magyarban. 1878
 6    Télffy Iván Rankavis Kleon új görög drámája. 1879
 7    Imre Sándor A nevek -uk és -ük személyragaikról. 1879
 8    Ballagi Mór Emlékbeszéd Székács József r. tag fölött 1879
 9    Vámbéry Ármin A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. 1879
 10    Volf György Báthori László és a Jordánszky-codex biblia-fordítása. 1879