MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


IV. kötet (1874-1875)
 1    Brassai Sámuel Paraleipomena kai diorthomena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise II-ik könyvére, különös tekintettel a magyarra. 1874
 2    Bálint Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Melléklet: öt khálymik dana hangjegye. 1874
 3    Bartal Antal A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak művelése hazánkban. 1874
 4    Barna Ferdinánd A határozott és határozatlan mondatról. 1874
 5    Goldziher Ignácz Jelentés a m. t. Akadémia számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. 1874
 6    Hunfalvy P és Budenz J Jelentések:
I. Az orientálistáknak Londonban, 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről
II. A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Inssbruckban tartott gyüléséről.
1875
 7    Fogarasi János Az új szókról. 1875
 8    Toldy Ferencz Az uj magyar orthologia1875
 9    Barna Ferdinánd Az ik-es igékről. 1875
 10    Szarvas Gábor A magyar nyelvujításról. 1875