MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XXIII. kötet (1911-1915)
1.    Szádeczky LajosMég egyszer a csíki székely krónikáról. 1911
2.    Mahler EdeAz assuáni és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége.1911
3.    Szekfű GyulaServiensek és familiarisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből. 1912
4.    Hodinka AntalA tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725–1772. 1912
5.    Tisza István grófSadowától Sedánig. 1912
6.    Márki SándorNagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben. 1913
7.    Karácsonyi JánosKik voltak és mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták?1913
8.    Szentkláray Jenő Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. 1914
9.    Fraknói Vilmos Mátyás törekvései a császári trónra. 1914
10.    Hornyánszky Gyula A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban.1915