MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XX. kötet (1906-1907)
 1    Ferenczi Zoltán Petőfi és a szocializmus. 1906
 2    Schmidt József Az itáliai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. 1906
 3    Asbóth Oszkár Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. 1907
 4    Melich János Révai Miklós nyelvtudománya. 1907
 5    Némethy Geyza Ovidius és Lygdamus. 1907
 6    Némethy Geyza De epodo Horatii cataleptis Veggilii inserto. 1907
 7    Goldziher Ignác Uri János. 1907
 8    Horváth CyrillJoannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. 1907
 9    Vári Rezső A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. 1907
 10    Asbóth Oszkár A j > jegy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. 1907