MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XIX. kötet (1904-1906)
 1    Bayer József Egy magyar Eszther-dráma. 1904
 2    Haraszti Gyula A renaissance francia színköltészete és a színszerűség. 1904
 3    Thúry József A középázsiai török irodalom. 1904
 4    Melich János A brassói latin-magyar szótártöredékek. 1905
 5    Pecz Vilmos A classica philologia jövője, tekintettel hazai viszonyainkra.1905
 6    Hegedüs István Petrarca »Szózatja« és egyik latin költői levele. 1905
 7    Kunos Ignác Ada-kálei török népdalok. Gyüjtötte, fordítással és jegyzetekkel ellátta K. I. 1906
 8    Cserép József, dr C. Julius Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. 1906
 9    Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. A késmárki ág. ev. főgymnasium könyvtárában lévő egyetlen példányból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Melich János. 1906
 10    Kégl Sándor Dselâl Ed-Dîn Rumî négysoros versei. 1906