MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XIII. kötet (1885-1886)
 1    Heinrich Gusztáv Kudrun, a monda és az éposz. 1885
 2    Barna Ferdinánd A votják nép multja és jelene. 1885
 3    Goldziher Ignácz Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. 1885
 4    Ábel Jenő dr A homerosi Demeter-hymnusról. 1885
 5    Barna Ferdinánd A votjákok pogány vallásáról. 1885
 6    Szarvas Gábor A régi magyar nyelv szótára. 1886
 7    Budenz JózsefEgy kis visszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis »A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet« cimü II. értekezésére. 1886
 8    Szily Kálmán Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? 1886
 9    Bogisich Mihály Szegedi Ferenc Lénárd egri püspök énekes könyve 1674. 1886
 10    Joannovics György Szórendi tanulmányok. I. rész. 1887
 11    Pecz Vilmos, dr A kisebb görög tragikusok tropusai miveltségtörténeti és költészeti szempontból. 1886
 12    Télfy Iván, dr Heraclius. Rankavis Kleon hellén drámája. Nyelvészeti jegyzetekkel.1886