MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


III. kötet (1872-1873)
 1    Brassai Sámuel Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. 1872
 2    Szabó Károly Apáczai Cséri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyujtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében. 1872
 3    Szabó Imre Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. 1872
 4    Vadnai Károly Az első magyar társadalmi regény. 1873
 5    Finály Henrik Emlékbeszéd Engel József felett. 1873
 6    Barna Ferdinánd A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. 1873
 7    Riedl Szende Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső l. tag felett. 1873
 8    Goldziher Ignácz A nemzetiségi kérdés az araboknál. 1873
 9    Riedl Szende Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. 1873
 10    Gr Kuun Géza Adalékok Krim történetéhez. 1873
 11    Riedl Szende Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 1873