MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


VII. kötet (1877-1878)
1.    Deák FarkasNagyvárad elvesztése 1660-ban.1877
2.    Deák FerenczAdatok a «nagy» Csáky István életéből.1877
3.    Jakab ElekTanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből.1878
4.    Balássy FerenczLudányi Tamás egri püspök.1878
5.    Szilágyi SándorI. Rákóczy György és a diplomáczia.1878
6.     Ipolyi ArnoldGr. Prokesch-Osten Antal m. t. akad. kültag emlékezete és
Mátyás-király könyvtára maradványainak fölfedezése.
1878
7.    Fabritius KárolyErdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből egy térképpel.1878
8.    Deák FarkasA Wesselényi család őseiről.1878
9.    Wenzel GusztávThurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz. Négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó-családból. 1497–1540.1878
10.    Szabó KárolySzilágyi Ferencz emléke.1878