MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


II. kötet (1872-1873)
1.    Hunfalvy János Jelentés az Antwerpiában 1871-ik évi augusztus 13–22-éig tartott nemzetközi geografiai congressus munkálatairól.1872
2.    Wenzel GusztávNyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei.1872
3.    Szabó KárolyPéter és Aba.1872
4.    Frankl VilmosHenckel János, Mária királyné udvari papja.1872
5.    Wenzel GusztávNevezetes per lőcsei polgárok között 1421–1420.1873
6.    Frankl VilmosRéwai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 1538–1555.1873
7.    Wenzel GusztávDiósgyőr egykori történelmi jelentősége.1873
8.    Szilágyi SándorAdalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. 1873
9.    Nagy IvánEmlékbeszéd Érdy János felett.1873
10.    Balássy FerenczA székelyek alapszerződése.1873