MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XVIII. kötet (1901-1904)
 1    Gyomlay Gyula Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. 1901
 2    Katona Lajos Székfoglaló értekezés. 1901
 3    Némethy Géza A római elegia viszonya a göröghöz. 1903
 4    Thúry József A »Behdset-Ul-Lugat« címü csagatáj szótár. 1903
 5    Katona Lajos Alexandriai szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. 1903
 6    Cserép József, dr Határidőszámítás a rómaiaknál. 1903
 7    Thúry József A török nyelvemlékek a XIV. Század végéig. 1903
 8    Szilasi Móric Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók történetéhez. 1904
 9    Kégl Sándor Szenáji és a perzsa vallásos költészet. 1904
 10    Katona Lajos A Teleki-codex legendái. 1904