MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XV. kötet (1889-1892)
 1    Schreiner Márton Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. 1889
 2    Haraszti Gyula André Chenier költészete. 1890
 3    Simonyi Zsigmond Kombináló szóalkotás. 1890
 4    Hunfalvy Pál Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek. 1890
 5    Zichy Antal Psychiatria és politika. 1890
 6    Télfy Iván, dr Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanitás. 1890
 7    Thewrewk Emil A magyar zene tudományos tárgyalása. 1890
 8    Asbóth Oszkár, dr A hangsúly a szláv nyelvekben. 1890
 9    Simonyi Zsigmond A nyelvujitás és az idegenszerüségek. 1890
 10    Télfy Iván, dr Kisfaludy Károly »Mohácsa« görögül. 1890
 11    Kégl Sándor, dr Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történetéből. 1892
 12    Kuun Géza, gróf Ujabb adatok a Kun Petrarka-Codexhez. 1892