MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XII. kötet (1884-1885)
 1    Kont Ignácz dr Seneca tragédiái. 1884
 2    Nagy Sándor dr Szombatos codexek. 1884
 3    Szász Béla A reflexív és vallás-erkölcsi elem a költészetben s Longfellow. 1884
 4    Kunos Ignácz dr és
    Munkácsi Bernát dr
A belviszony-ragok használata a magyarban. 1885
 5    Vámbéry Ármin A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. II. Válasz Budencz József bírálati megjegyzéseire. 1885
 6    Volf György Kitől tanult a magyar írni, olvasni? (A régi magyar ortographia kulcsa). 1885
 7    Thury József A kasztamuni-i török nyelvjárás. 1885
 8    Télfy Iván Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. 1885
 9    Kálmány Lajos Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. 1885
 10    Brassay Sámuel A mondat dualismusa. 1885
 11    Kun Géza gr A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. 1885
 12    Ábel Jenő dr Isola Nogorola. 1885