MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


VIII. kötet (1879-1880)
 1    Ábel Jenő dr. Corvina-codexek 1879
 2    Barna Ferdinánd A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. 1879
 3    Genetz Arvid dr Orosz-lapp utazásomból. 1879
 4    Zichy Ágost gr Tanulmány a japáni művészetről. 18 fametsz. Ábrával. 1879
 5    Szász Károly Emlékbeszéd Pázmándi Horváth Endre, 1839-ben elhúnyt r. Tag fölött. A születése századik évfordulóján Pázmándon rendezett ünnepélyen, az Akadémia mgbízásából. 1879
 6    Hunfalvy Pál Ukkonpohár. A régi szokásnak egy töredéke. 1879
 7    Mayr Aurél Az úgynevezett lágy aspiráták phoenetikus értékéről a ó-indben. 1879
 8    Ábel Jenő dr Magyarországi humanisták és a dunai tudóstársaság. 1879
 9    Pozder Károly dr Uj perzsa nyelvjárások. 1880
 10    Imre Sándor Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. 1880