MTAK logo

Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből


I. kötet (1911-1916)
1.     Pauler Ákos A logikai alapelvek elméletéhez. 1911
2.     Medveczky Frigyes A római stoicizmus társadalmi elméletei. Adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. 1913
3.     Kmoskó Mihály Az emberiség első írott szabadságlevele. (Urukagina lagasi király reformjai.) 1913
4.     Balogh Arthur Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. 1915
5.     Pauler Ákos A fogalom problémája a tiszta logikában. 1915
6.     Földes Béla A nemzetközi kereskedelem elméletéhez. 1915
7.     Csekey István A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről. 1916
8.     Fellner Frigyes Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme. 1916
9.     Angyal Pál A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. 1916