MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XXII. kötet (1908-1911)
1.    Szentkláray JenőA szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon.1908
2.    Borovszky SamuSzendrő vára. 1908
3.    Nagy GézaA skythák. 1909
4.    Szentkláray Jenő, drMercy Claudius Florimund kormányzata a temesi bánságban. Újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez.1909
5.    Áldásy AntalZsigmond király viszonya Milanóhoz és Velencéhez római útja idejében. 1909
6.    Szeremlei SamuHód-Mező-Vásárhely mostani lakossága eredetéről és szaporodásáról. 1909
7.    Sörös PongrácFranyo Remig felségárulási pere. 1909
8.    Kollányi FerencAz Akadémia és a Nemzeti Múzeum.1910
9.    Ortvay TivadarA mohácsi csata elvesztésének okai és következményei. Egykorú jelentések és okiratos közlések alapján.1909
10.     hernádvécsei Vécsey TamásJánok és az 1569:LVIII. T.-czikk. 1911