MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XIX. kötet (1900-1903)
1.    Mátyás FlóriánLászló és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése.1900
2.    Fraknói VilmosPetrarca és Nagy Lajos.1900
3.    Csoma JózsefA nemzetiségi címerek. Tanulmányok. 1901
4.    Békefi RemigA rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt.1901
5.    Téglás GáborTanulmányok Dácia délkeleti hadi szervezetéről. A rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dácia történetében.1901
6.    Borovszky SamuEgy alajbég telepítései. Adatok az Alföld XVII. századi történetéhez.1901
7.    Békefi RemigA bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai.1901
8.    Fraknói VilmosSzent László levele a montecassinói apáthoz. Hasonmással.1901
9.    Asbóth JánosAz őslakók hatása a bosnyák faj alakulására.1901
10.    Tóth-Szabó Pál, drGiskra, különös tekintettel Abaujmegyére.1903