MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XVIII. kötet (1899-1900)
1.    Téglás GáborHerodotos Dáciára vonatkozó földrajzi adatainak kritikai méltatása. 1899
2.    Veress Endre, drErdély fejedelmi interregnuma. (Izabella királyné diplomáciai működése) 1551–1556. Külföldi levéltári kutatások alapján.1899
3.    Békefi RemigA sárospataki ev. Ref. Főiskola 1621-ki törvényei.1899
4.    Acsády IgnácA karlovici béke története. 1699.1899
5.    Mátyás Flórián Chronologiai megállapodások hazánk XI. és XII. századi történetéhez.1899
6.    Tagányi KárolyMegyei önkormányzatunk keletkezése. 1899
7.    Karácsonyi JánosAz aranybulla keletkezése és első sorsa.1900
8.    Békefi RemigA marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei.1900
9.    Mahler Ede II. Ramses, az exodus faraója.1900
10.    Borovszky SamuA nagylaki uradalom története. 1900