MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XVII. kötet (1897-1898)
1.    Karácsonyi JánosA puszta-szeri monostor kegyurai. 1897
2.    Mátyás FlóriánPogány szokások őseinknél. Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról.1897
3.    Hodinka Antal, drTanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből.1897
4.    Schönherr GyulaNápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. 1897
5.    Marczali HenrikAz Árpádok és Dalmácia.1898
6.    Komáromy AndrásA szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások.1898
7.    Fraknói VilmosKarai László budai prépost a könyvnyomtatás meghonositója Magyarországon.1898
8.    Mátyás FlóriánEgy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre Kálmán királyaink halála évéről.1898
9.    Mátyás FlóriánA magyarok első hadjáratai Európában. 1898
10.    Vári Rezső, drBölcs Leó császárnak »A hadi taktikáról« szóló munkája. Kutfő-tanulmány.1898