MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XVI. kötet (1893-1896)
1.    Óváry LipótA magyar Anjouk eredete. 1893
2.    Balássy FerencA megye és várispánság, vagyis a két intézmény közötti különbség.1894
3.    Acsády IgnácRégi magyar birtokviszonyok 1494–1598.1894
4.    Fejérpataky LászlóOklevelek II. István király korából. 1895
5.    Zsilinszky MihályTaine Hippolyt Adolf mint történetiró.1895
6.    Hampel József Ujabb tanulmányok a rézkorból. ötven ábrával.1895
7.    Komáromy András Ugocsa vármegye keletkezése. 1896
8.    Acsády IgnácA jobbágy-adózás 1577–1597-ben.1896
9.    Veress EndreLengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI–XVIII. Századi történetéhez. Lengyel levéltári kutatások alapján. Egy képmelléklettel.1896
10.    Mátyás FlóriánTörténeti egyezések és tévedések.1896
11.    Békefi Remig, drA ciszterciek középkori iskolázása Párisban. 1896
12.    Réthy LászlóA romanismus illyricumban. 1896