MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XV. kötet (1891-1893)
1.    Téglás GáborTanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Az aranybányászat ethnografiai és administrationális szervezete Dáciában. Egy térképpel.1891
2.    Szentkláray Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században.1891
3.    Demkó KálmánA szepesi jog. (Zipser Willkühr.) Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz.1891
4.    Hajnik Imre, drA király birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában.1891
5.    Fejérpataky LászlóKálmán király oklevelei.1891
6.    Bunyitay VinceBiharvármegye oláhjai s a vallásunió.1891
7.    Szádeczky Lajos, drSzerémi György élete és emlékirata.1891
8.    Szádeczky Lajos, drSzerémi emlékirata kiadásának hiányai. A bécsi kodex alapján.1891
9.    Pór AntalNagy Lajos magyar király viszonya Giannio di Cuccio francia trónkövetelőhöz. 1891
10.    Nagy ImreA Pécs nemzetség örökösödési pere. 1425–1433. 1891
11.    Márki Sándor, drPeró lázadása.1893
12.    Csánki DezsőKőrösmegye a XV. században. 1893