MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XIV. kötet (1890-1891)
1.    Pulszky FerenczTanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről.1890
2.    Jakab ElekDr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról. Ismertető értekezés.1890
3.    Acsády Ignác, drA magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. 1890
4.    Fraknói Vilmos Carvajal János bíbornok magyarországi követségei 1448–1461.1890
5.    Pulszky FerencTanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről.1890
6.    Téglás GáborTanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. 1890
7.    Szádeczky Lajos, drA céhek történetéből Magyarországon. 1890
8.    Ortvay Tivadar, drA pécsi egyházmegye alapitása és első határai. Történet-topografiai tanulmány.1890
9.    Acsády IgnácA magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után.1890
10.    Pulszky FerencA magyar pogány sirleletek.1891