MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XIII. kötet (1886-1889)
1.    Zsilinszky MihályLónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644–45-ben.1886
2.    Ortvay Tivadar, drA praehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről.1886
3.    Deák FarkasA kolozsvári ötvös legények sztrájkja 1573-ban és 1576-ban. 1886
4.    Zsilinszky MihályTörös János szerepe a linczi békekötésben 1645.1886
5.    Deák FarkasRövid észrevételek Kemény János önéletleirásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két kutforrásáról.1886
6.    Bunyitay VinczeSzilágymegye középkori műemlékei.1887
7.    Zsilinszky MihályAz eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban.1887
8.    Wenczel GusztávRosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla magyar királynak veje.1887
9.    Orbán BalázsA székelyek származásáról és intézményeiről.1888
10.    Hajnik ImreAz örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben.1888
11.    Zsilinszky MihályAz 1708-ki országgyülés történetéhez.1888
12.    Óváry LipótBethlen Gábor diplomaciai összeköttetéseiről.1889