MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XII. kötet (1884-1886)
1.    Hampel JózsefAdalékok Pannonia történetéhez Antonius Pius korában.1884
2.    Kandra KabosSzabolcs vármegye alakulása.1884
3.     Zsilinszky MihályAz 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez.
4.    Horvát ÁrpádMabillon János, a diplomatika megalapítója. 1885
5.    Majláth BélaAz 1642. évi szőnyi békekötés története.1885
6.    Bunyitay VinczeA mai Nagyvárad megalapítása. 1885
7.     Ortvay Tivadar Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. I. Fele: a kőeszközök eredete.1885
8.     Ortvay Tivadar Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. II. Fele: a kőeszközök régisége.1885
9.    Zsilinszky MihályAz 1646-ki tokaji tanácskozmány.1886
10.    Szentkláray Jenő, drA becskereki vár.1886