MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


XI. kötet (1883-1884)
1.    Vaisz IgnáczMasolino olasz képíró művei. Adalékok a magyar műtörténethez.1883
2.    Zsilinszky MihályAz 1681-iki soproni országgyűlés történetéhez.1883
3.    Károlyi ÁrpádA magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban.1883
4.    Thaly KálmánAz 1683-iki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat alkalmából
hg. Eszterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai s levelezései nyomán
1883
5.    Wenzel GusztávKritikai tudományok a Frangepán család történetéhez.1883
6.    Szilágyi SándorBethlen Gábor fehérvári síremléke és alapítványai.1883
7.     Ortvay Tivadar dr.Egy állítólagos római mediterrán-út Pannoniában. 1883
8.    Lipp Vilmos dr.A keszthelyi-dobogói sírmező.1883
9.    Marczali HenrikGróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékirata Magyarország kormányzásáról.
Adalék Mária-Terézia korának történetéhez.
1884
10.     Jakab ElekErdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században.1884