MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


X. kötet (1882-1883)
1.    Szilágyi SándorBethlen Gábor és a svéd diplomáczia. A stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján.1882
2.    Zsilinszky MihályAz 1609-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez.1882
3.    Majláth BélaForgách Ádám és Báthory Zsófia ékszereinek történetéből.1882
4.    Wenzel GusztávA Fuggerek jelentősége Magyarország történetében.1882
5.    Gyárfás IstvánA jászkúnok nyelve és nemzetisége.1882
6.    Kozma FerenczMythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. 1882
7.    Majláth BélaA hajduk kibékítési kísérlete Inánchon 1607-ben.1882
8.    Gyárfás IstvánA Petrarka-codex kún nyelve.1882
9.    Szilágyi SándorI. Rákóczy György első összeköttetése a svédekkel. 1883
10.    Wertheimer EdeFrancziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királylyal történt találkozásaival szemben. Kiadatlan források alapján.1883