MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


IX. kötet (1880-1882)
1.    Wertheimer EdeA tervezett négyes szövetség Ausztria-, Orosz-, Franczia- és Spanyolország közt. 1787–1790. Adalék Ausztria keleti politikájához. Kiadatlan források alapján.1880
2.    Torma KárolyA Limes Dacicus felső részére. 1880
3.    Szilágyi Sándor Jelentés a gyulafehérvári káptalan levéltárában tett kutatásokról.1881
4.     Jakab ElekA kalendáriumokról, történelmi és politikai tekintetben.1881
5.    Torma KárolyAz aquincumi amphitheatrum északi fele. (Jelentés az ottani ásatásokról.) 8 fametszet és fénynyom. Táblával.1881
6.    Balássy FerenczA zámi és ohati apátságok.1881
7.    Szilágyi SándorNápolyi Péter. Egy diplomata a XVII-ik század elejéről.1881
8.    Myskovszky ViktorA Renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire. 18 fametszettel.1881
9.    Beliczay JónásMarsigli élete és munkái.1881
10.    Wenzel GusztávAz európai vasuti ügy fejleményei és eredményei a magyar magánjog szempontjából.1882
11.    Gyárfás IstvánA paraszt vármegye.1882
12.    Majláth BélaAdatok a helynevek történetéhez.1882