MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


VI. kötet (1876-1877)
1.     Ortvay Tivadar dr.Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavanensia vagy Constantia) helyfekvése. Források és közvetlen helybúvárok alapján.1876
2.    Nagy IvánAz utolsó árpádházi király trónra lépte.1876
3.    Szilágyi SándorEmlékbeszéd nagy-ajtai Kovács István fölött.1876
4.    Szilágyi FerenczA germanizálás történelméből a két magyar hazában II. József alatt.1876
5.     Jakab ElekA Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzási intézményre.1876
6.    Wenzel GusztávAz alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal. 1494–1548.1876
7.     Ortvay Tivadar dr.Kritikai adalékok Margum történetéhez. Források alapján.1876
8.     Ipolyi ArnoldEmlékbeszéd Czinár Mór m. akad. l. tag felett.1876
9.    Pesty FrigyesBrankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím.1877
10.    Szilágyi SándorCarillo Alfonz diplom&acziai működése 1594–1598.1877