MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


III. kötet (1873-1874)
1.    Nagy IvánEgy főbenjáró per a XVII. századból.1873
2.    Wenzel GusztávAdalék 1352-ből az Arany Bulla néhány czikkének alkalmazásához és magyarázásához.1873
3.    Wenzel GusztávAdalék az erdélyi szászok történetéhez, az Andreanum előtti időkből.1873
4.    Botka Tivadar Trentsini Chák Máté és kortársai.1873
5.    Szilágyi FerenczRajzok Erdély államéletéből a XVIII. században.1874
6.    Henszlmann Imre Tanulmányok a góthok művészetéről. 1874
7.    Pulszky FerenczA magyarországi avar leletekről.1874
8.    Tóth LőrinczFelsőbüki Nagy Pál emlékezete.1874
9.    Keleti KárolyPalugyai Imre emlékezete. 1874
10.    Fraknói VilmosMagyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. Században.1874