MTAK logo

Értekezések a Történeti Tudományok köréből


I. kötet (1867-1870)
1.    Hunfalvy JánosHazánk közlekedési eszközeiről.1867
2.    Pesty FrigyesA perdöntő bajvivások története Magyarországon.1867
3.    Thaly KálmánDunántuli levéltárak ismertetése, különös tekintettel II. Rákóczi Ferencz korára.1867
4.    Fényes ElekA magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint.1867
5.    Szilágyi FerenczEgy lap Erdély legujabb történelméből.1867
6.    Szilágyi SándorBethlen Gábor fejedelem trónfoglalása.1867
7.    Pesty FrigyesA Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága.1868
8.    Ribáry FerenczBabylonia és Assyria őskori történelmének hitelessége.1869
9.    Rómer FlórisRáth Károly m. akad.tag emlékezete.1869
10.    Knauz Nándor II. Endre szabadságlevelei.1869
11.    Salamon FerenczRendi országgyűléseink jellemzéséhez.1869
12.    Szilágyi FerenczZilah történetéből.1869