MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XVII. kötet (1898-1901)
 1    Mahler Ede, dr Egyiptologiai tanulmányok a chronologia köréből. 1898
 2    Kúnos Ignác, dr Nazreddin Hodsa tréfái. Török (kisázsiai) szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyzetekkel ellátta –. 1899
 3    Kégl Sándor, dr A perzsa népdal. 1892
 4    Melich János Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? 1900
 5    Kozma Ferenc Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus. 1900
 6    Coelius (Bánffy) Gergely Szent Ágoston reguláinak magyar forditása. 1537. Bevezetéssel ellátva kiadta Dézsi Lajos. 1900
 7    Vadnay Károly Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye 1901
 8    Gyomlay Gyula Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Szövegkritikai tanulmány. Fényképmelléklettel. 1901
 9    Mahler Ede Adalékok az egyptomi nyelvhez. 1901
 10    Id. Szinnyei József Az első magyar bibliographus. 1901