MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XVI. kötet (1892-1897)
 1    Finály Henrik A besztercei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. Századból. Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat készitett hozzá –. A nyelvemlék hasonmásával. 1892
 2    Goldziher Ingác A pogány arabok költészetének hagyománya.
 3    Asbóth Oszkár A szláv szók a magyar nyelvben. 1893
 4    Pecz Vilmos Paraspondytos Zotikos költeménye a várnai csatáról. 1894
 5    Télfy Iván Uj görög munkák ismertetése. 1894
 6    Télfy Iván Két uj görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. 1895
 7    Szamota István A Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból. A schwazi ferencrendi kolostorban őrzött egyetlen példányból közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta. Egy fénykép hasonmással. 1895
 8    Hegedüs István Guarinus és Janus Pannonius. 1896
 9    Kúnos Ignác, dr Kisázsia török dialektusairól. 1896
 10    Pannonius Janus Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Magyarra forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Hegedüs István. 1897