MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


XI. kötet (1883-1884)
 1    Hunfalvy Pál Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet?1883
 2    Télfy Iván dr Új görög irodalmi termékek. 1883
 3    Télfy Iván Középkori görög verses regények. 1883
 4    Pozder Károly dr Idegen szók a görögben és latinban. 1883
 5    Vámbéry Ármin A csuvasokról. 1883
 6    Hunfalvy Pál A számlálás módjai és az év hónapjai. 1883
 7    Majláth Béla Telegdy Miklós mester magyar katechismusa 1562. évből. 1883
 8    Kis Ignácz dr Káldi György nyelve. 1884
 9    Goldzieher Ignácz A muhammedán jogtudomány eredetéről. 1884
 10    Barna Ferdinand Vámbéry Ármin «A magyarok eredete» czímű műve néhány főbb állításainak bírálata. 1884