MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


X. kötet (1881-1882)


 1    Simonyi Zsigmond A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. 1881
 2    Heinrich GusztávEtzelburg és a magyar hunmonda. 1881
 3    Hunfalvy Pál A Magyar Tud. Akadémia és a szómi irodalmi társaság. 1882
 4    Joannovics GyörgyÉrtsük meg egymást. A neologia és orthologia ügyében. 1882
 5    Ballagi Mór Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. 1882
 6    Pecz Vilmos dr Euripides tropusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles tropusaival, miveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a költészeti összehasonlító tropikájához. 1882
 7    Szász Károly Id. Gr. Teleki László ismeretlen versei. 1882
 8    Bogisich Mihály Cantionale et passionale Hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis. XVII. századbeli kath. ének-gyűjtmény. 1882
 9    Jakab Elek Az erdélyi hírlapirodalom története 1848–ig1882
 10    Heinrich Jusztáv dr Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula, kültag fölött. 1882
 11    Bartalus István Adalékok a magyar zene történelméhez. Bakfarth Bálint lantvirtuóz, zeneköltő és Esterházy Pál egyházi zenekölteményei. 1882
 12    Bánóczi József A magyar romanticismus. 1882
 13    Bartalus István Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez