MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


V. kötet (1875-1876)
 1    Barna Ferdinánd Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél1875
 2    Brassai Sámuel A neo- és palaeologia ügyében. 1875
 3    Barna Ferdinánd A hangsúlyról a magyar nyelvben. 1875
 4    Ballagi Mór Brassai és a nyelvujítás. 1876
 5    Szász Károly Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. 1876
 6    Bartalus István Művészet és nemzetség. 1871
 7    Télfy Iván Aeschylos. 1876
 8    Barna Ferdinand A mutató névmás hibás használata. 1876
 9    Imre Sándor Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. 1876
 10    Arany László Bérczy Károly emlékezete. 1876