MTAK logo

Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok köréből


II. kötet (1917-1926)
1.     Buday László Népünk halandósági viszonyai. 1917
2.     Magyary Géza A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. 1917
3.     Földes Béla Ricardo, különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire. 1919
4.     Finkey Ferencz Büntetés és nevelés. 1922
5.     Székely István Az apokalyptika a világirodalomban. 1923
6.     Varga Béla A logikai érték problémája és kialakulásának története. 1922
7.     Buday László A statisztika munkaköre. 1923
8.     Dékány István Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. 1926
9.     Saile Tivadar Antal dr. Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére. 1927
10.     Pauler Ákos Anaxagoras Istenbizonyítéka. 1926